MFK jobber videre

Det er posisjonen i Moss Kommune som ikke vil gi penger eller garantier til stadionprosjektet på Melløs. Verken til oppgradering eller nybygging.


– Fotballklubben har jobbet med det nåværende konseptet i ett år. Dette har vi gjort for å bedre de økonomiske rammevillkårene for klubben. Hele tiden har vi hatt det sikkerhetsnettet at Moss Kommune skulle ruste opp Melløs Stadion dersom vi ville feile. Da skulle Melløs Stadion bli rustet opp til de minimumskravene NFF setter for fortsatt spill i de to øverste divisjonene, sier prosjektleder for Melløs Arena, Klaus Hansen.


I det siste forslaget til bygging av Melløs Arena, skulle ikke kommunen inn som eier, men som leietager. MFKs forslag var at kommunen kunne gå inn som leietaker først fra 2011med det samme beløpet som de skulle bruke på å ruste opp Melløs Stadion.


– Vi har hatt en god dialog med politikerne gjennom hele prosessen, og vi velger å tro at vi fortsatt vil ha en god dialog fremover, slik at Moss Fotballklubb ikke forsvinner fra det nasjonale fotballkartet, sier Klaus Hansen til mossfk.no.