MFK har permittert ansatte

Årsaken til dette er at fotballklubben for øyeblikket er uten inntekt og ikke i stand til å betjene sine lønnsforpliktelser, samt at klubben er i en prosess med å lukke emisjonen ved å innhente opprettholdelsesbekreftelsene, som skal sikre driften fremover.


De berørte ansatte er permittert frem til 1. januar 2010.


Ansatte som ikke er permittert er spillere som har kontrakter som går ut den 30. november, spillere som er studenter eller sykemeldte. I tillegg har man besluttet å la daglig leder, Frode Andresen, og hovedtrener, Per Morten Haugen, stå i jobb.


Moss Fotballklubb har underveis i denne prosessen hatt dialog med NAV og NISO.


For å opprettholde fremdriften i klubben kommer Frode Andresen til å jobbe videre med inntektsbringende arbeid, budsjettering og legge rammer for neste års sesong. Per Morten Haugen kommer til å gå i dialog med alle spillerne for å avklare deres fremtidige kontraktsituasjon i Moss Fotballklubb og sette sammen et slagkraftig lag fremover.


Moss Fotballklubb fikk i dag midlertidig lisens for å spille i neste års Adeccoliga. Moss FK er dog pålagt å vise fram en handlingsplan som skal vise kontroll over økonomien. Klubben vil bli tett fulgt av Norges Fotballforbund og har tre år på seg å gjennomføre planen. Den 31. desember må Moss Fotballklubb vise til positiv egenkapital for å beholde lisensen for spill i Adeccoligaen neste år.


– Den nye kursen som styret i Moss Fotballkubb har pekt ut virker som den eneste fornuftige kursen. Det er tatt og skal tas mange tøffe grep, men disse grepene skal være med på å bidra til å friskmelde fortballklubben fra årsskiftet, sier Frode Andresen i en kommentar til mossfk.no.


Grepene som gjøres nå er basert på beslutninger i styret til Moss FK om hvordan fotballklubben skal fremstå i fremtiden. Visjonen om «Talentenes Teater» og en sunnere økonomisk drift er sterkt medvirkende til det vi opplever nå. Moss Fotballklubb skal være til for dem som virkelig har hjertet sitt i klubben. Dette gjelder både spillere, administrasjon, ledere, samarbeidspartnere og supportere.
Nå skal klubben bygges opp fra bunnen for alle dem som virkelig brenner for Moss Fotballklubb!


– Vi gleder oss til å komme i mål med alle forhandlingene, slik at vi kan starte opp igjen med blanke ark den 1. januar. Nå skal vi jobbe knallhardt med å sikre nye inntekter og legge realistiske budsjetter, slik at vi kan friskmelde klubben. De som blir med oss videre nå, er de som virkelig vil bli med klubben videre, avslutter en optimistisk Frode Andresen.