MFK går nye veier

Foto: Alvin Holm (alvin@mossfk.no)

– Moss FK har trolig et av de største nettverk av næringsdrivende på tvers av bransjer i hele regionen. Gjennom å kunne tilby profesjonelle kurs og konferanser til disse ønsker vi å bli en leverandør til disse innenfor områder som de fleste trenger, fortsetter Fleischer.

Møteplass for næringslivet
– Det er helt nødvendig for fotballklubber i Norge i dag å finne flere inntektskilder. Vi har stor tro på at nettopp kurs og konferanser kan være med å løfte Moss FK et hakk videre. I den nye Melløs Arena ønsker vi å legge til rette for at vi kan håndtere alt fra organisering, fasiliteter og bespisning selv, men fram til dette er klart vil vi samarbeide med noen av våre samarbeidspartnere også her, mener Fleischer.

– Ved å komme i gang med dette nå skaper vi en ny felles møteplass for næringslivet og ikke minst en arena hvor vi kan få synergier av hverandre.

Fleischer nevner som eksempler på aktiviteter:

Prestasjonsutvikling for ledere og organisasjoner
Ulike kurs innen lønn, HMS, regnskap, sykefravær, ferieavvikling og arbeidsmiljø.

– Vi ser på 2008 som et spennende oppstartsår hvor vi kan ”teste” ut markedet litt og justere både tilbud og mengde etter behov. Budsjettmessig forventer vi ikke de store inntektene ennå, men en klubb som Viking har allerede 10 potensialet av sine inntekter fra kurs og konferanser så potensialet er stort, avslutter Fleischer.