Melløs Arena inne i avgjørende fase

Moss Fotballklubb innkalte forleden til et ekstraordinært medlemsmøte i anledning Melløs Arena. 20-25 av klubbens medlemmer og representanter fra pressen var tilstede på møtet fredag kveld da styreleder Hans Jørn Rønningen redegjorde for prosessen så langt. Han trakk linjene tilbake til de første sonderingene klubben gjorde fram til i dag hvor beslutningen om å stikke spaden i på A/B-feltet kan stå eller falle med bystyrets konklusjon den 23. juni.


Interesserte medlemmer– Melløs Arena skal være Moss bys storstue, inviterte Rønningen. – Der skal byen kunne tilby både konserter og show, og pekte på at det Parkteateret er innendørs kan Melløs Arena være utendørs. Dessuten vil anlegget huse Wang Toppidrettsgymnas, som for tiden leter etter egnede lokaler. – Ingen i Moss ønsker vel at den prestisjepregede utdanningsinstitusjonen flyttes sørover i fylket, spøkte Rønningen.


– Topp skaper bredde, var postulatet til styrelederen fredag kveld.


– Det er viktig for klubben å få poengtert det faktum at Melløs Arena ikke bare reises for a-laget til Moss. Bredden vil stå for 80 % av bruken, og da inkluderer vi Rapid, Athene Moss og Sprint-Jeløy, forklarte han videre.


Uten at de yngre spillerne og bredden har noe å strekke seg etter, vil mye av lufta gå ut av interessen og drømmene som en elitesatsning skaper, fremholdt styrelederen overfor de fremmøtte. 


Og at bredden har et sosialt aspekt, ble poengtert med solide sifre. Rønningen viste til tall fra sosial og helsevesenet som viser at én person reddet fra de skrå bredder gjennom eksempelvis idretten tilsvarer 1,5 millioner kroner pr. år. Dermed er det et poeng å skape drømmer hos de unge, noe som er lettere om MFK blir i toppfotballen. MFK forsvinner ut av toppfotballen om vi ikke får en positiv avgjørelse, og viste til det økede kravene fra forbundet.


Sportslig leder Steinar Johnsen, nestleder Per Lilleng og styremedlem Klaus Hansen orienterte ogsåNoen i salen uttalte «Raufoss», og siktet til degraderingen laget på Toten fikk i «presang» fra NFF i vinter. Anlegget måtte rustes opp, men økonomien strakk ikke til. Dit ønsker ikke Moss å komme, var gjennomgangstonen i innspillene fra medlemmene


– Vi snakker om et spleiselag bestående av kommunen, Moss Fotballklubb og næringslivet i Moss, klargjorde Rønningen. MFK vil ta sin del av kaka, som vil bli delt i tre biter. Av de famøse 144 millionene ser klubben for seg å hente hele 75 fra næringslivet og ta resten selv. På årsbasis er det snakk om å betjene 6-7 millioner hver for kommunen og MFK.


Tore Thorkildsen orienterte om anleggetTore Thorkildsen (bildet til høyre) er en av investorene som avstår tomteareal og vil bygge næringsbygg i tilknytning til arenaen. Han forklarte de tilstedeværende om hvordan bygget skal utnyttes og svarte på spørsmål om selve utbyggingen. Selve gressmatta vil ligge 3 meter under bakkenivå og dermed bidra til lavere høyde på stadion enn noen skulle frykte. Forretningsvirksomhet i MFKs bygg på den ene kortsiden, bør være en magnet i et område med 20 000 innbyggere og lett adkomst, profeterte Torkildsen, og frister med mange parkeringsplasser. 


Æresmedlem Ingar Askheim er alltid aktiv spørsmålsstiller, og sviktet ikke i dag heller. Han var opptatt av at Moss hadde nok midler til å dekke driften som Tippeligalag, og at en rimelig andel av inntektene som virksomheten på Melløs genererer tilfaller klubben. Han poengterte viktigheten av at ansatte og MFKs brukere av arenaen får bedre forhold. Nestleder Per Lilleng bekreftet at dette nå er ivaretatt av brukergrupper.


Rønningen berømmet Moss Avis for god dekning av saken og ikke minst avisens leder om Melløs Arena som sammenfaller med erkjennelsen i klubben: Det er nå det må skje!


 
Medlemmene var aktive under møtet og fortsatte diskusjonen i etterkant. Her ved et knippe av dem.


(mossfk.no)