Medlemsmøte torsdag 12. september

Dagsorden;
1. Info fra styret – senior / yngres avdeling
2. Sportslig status
3. Nye Melløs Stadion

Enkel bevertning.

Styret ønsker våre medlemmer velkommen!!