Må ha positiv egenkapital innen tre år

NFF offentliggjør i dag lisenstallene for de tre øverste nivåene i norsk fotball. Moss Fotballklubb er blant klubbene som pålegges tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen.

Klubblisens har vært en del av de to øverste nivåene i norsk herrefotball i lang tid. Fra og med i år er ordningen også innført for klubbene i PostNord-ligaen (2. divisjon).
Klubblisensen på dette nivået er mindre streng enn på nivåene over, blant annet på enkelte krav til infrastruktur. Bortsett fra dette er hensikten med ordningen den samme: å sikre at klubbene har et sterkt fokus på en bærekraftig økonomi og klubbutvikling.
Moss i «rød sone»
Som kjent har MFK hatt negativ egenkapital siden 2010. Dette gjør også at klubben får en lav poengscore det finansielle oppfølgingssystemet som benyttes i lisensordningen og dermed blir klassifisert som en såkalt «Kategori I»-klubb (gjerne omtalt som «rød sone»).
Disse to bruddene med to lisenskriterier medfører at NFF pålegger MFK å utarbeide en handlingsplan for å rette opp i de to bruddene. Et sentralt krav i disse er at klubben senest innen tre år må ha oppnådd positiv egenkapital og totalt sett oppnådd en poengscore som kvalifiseres for å klassifiseres som en «Kategori II»-klubb (gjerne omtalt som «gul sone»).
– Moss Fotballklubb støtter fullt opp om lisenskravene som stilles til lagene i de tre øverste divisjonene i Norge, uttaler styreleder Thomas Thorkildsen.
Fortsetter snuoperasjonen som startet i 2016
Klubben utarbeidet allerede i 2016 en handlingsplan som hadde som hovedformål å sikre en bærekraftig økonomisk drift som ville sikre nedbetaling av gjeld og en styrket egenkapital. Ansettelsene av en Kjetil Berge som daglig leder var en del av denne planen, og i 2017 gikk klubben med et overskudd på over 800 tusen kroner.
– Handlingsplanen som vi pålegges å utarbeide knyttet til lisenskriteriene tar utgangspunkt i handlingsplanen vår fra 2016. Og vår målsetting er nøyaktig den samme som det klubblisensordningen er etablert for: en sunn og bærekraftig økonomi kombinert med en god klubbutvikling.
2018 har startet på en god måte for MFK, og styrelederen har stor tro på at klubben innen fristen i 2020 skal imøtekomme alle krav som klubblisensordningen pålegger oss.
– Vi jobber målbevisst og kontinuerlig med å holde kostnadene nede og øke inntektene våre, avslutter Thorkildsen.