Lettet stemning på ekstraordinært årsmøte

[Referent: Rune Viken]


Agendaen for årsmøtet omfattet status på emisjonen, videre fremdrift for Melløs Arena, samt informasjon om klubbens videre organisering og økonomiplanlegging for neste år.

Jan Solvang ønsket alle medlemmene velkommen før han overlot ordet til Per Lilleng, som var kveldens dirigent på møtet. Lilleng informerte medlemmene om en vellykket emisjonsprosess og forklarte at nå gjenstår kun den lille formelle detaljen med at alle som har tegnet seg i emisjonen må fylle ut en såkalt opprettholdelsesbekreftelse. Årsaken er at emisjonsfristen ble utsatt og at emisjonen ble lukket på 11 millioner kroner, én million kroner mindre enn opprinnelig forutsatt. Per Lilleng presenterte også utkastet til samarbeidsavtalen mellom Moss Fotballklubb og Moss FK AS. I grove trekk går avtalen ut på at Moss Fotballklubb skal fokusere på det sportslige, mens Moss FK AS fokuserer på den kommersielle virksomheten. Det er 95 aksjonærer i Moss FK AS. Her har Moss Fotballklubb 30% av aksjene, MFK Invest har 30%, RSF Næringseiendom har 15%, mens det øvrige næringslivet og privatpersoner har de siste 25%.


 Per Lilleng, Jan Solvang og Klaus Hansen orienterte om status i og rundt klubben

Det ble i denne forbindelsen vedtatt at de kommersielle rettighetene blir overført fra Moss Fotballklubb til Moss FK AS

Deretter gikk ordet til Klaus Hansen, som redegjorde for videre fremdrift for Melløs Arena. Det ble gitt en liten historisk gjennomgang, som fungerte godt som bakgrunn for hvilke avgjørelser man har tatt i denne prosessen. Man har derfor endt opp med en modell som minimum dekker de pålagte kravene en slik arena har og som samtidig kan huse Wang Toppidrett.

Arenabygget kan sammenlignes med den nye arenaen i Tønsberg og modellen kan sammenlignes med løsningene i Sogndal.
Det legges opp til en modell, hvor et arenaselskap har tre leietakere; Moss Kommune, Moss Fotballklubb og Wang Toppidrett.
Kostnaden på den nye arenaen beregnes til ca 58 millioner kroner og da får man en arena med ca 3000 sitteplasser.
Rådmannen i Moss Kommune  er som kjent positiv til etableringen av arenaen og  målsettingen til Moss Fotballklubb er at arenaen skal stå klar til serieåpningen i 2011.
Videre fremdrift er at man nå avventer endelige politiske beslutninger, først i formannskapet i slutten av denne måneden, deretter kommer forhåpentligvis det endelige positive vedtaket i bystyret den 7. desember.


 Daglig leder, Frode Andresen

Siste punkt på agendaen var organisering og økonomi 2010. Dette punktet var det daglig leder Frode Andresen som redegjorde for. Han fortalte, ikke overraskende, at det er svært viktig at klubben tar ned  budsjettet neste år og et kontantbudsjett på 9-10 millioner kroner bør være realistisk. Videre ble det informert om situasjonen rundt permitteringsvarselet som er sendt ut og Andresen opplyste om god dialog med de som er rammet av varselet.

Mot slutten av møtet virket stemningen atskillig lettere enn da møtet startet, så det virket som om redegjørelsene fra klubbens styre til klubbens medlemmer falt i god jord. Jan Solvang tok til ordet for at nå har man reddet klubben og nå begynner arbeidet med å bygge opp klubben. Dette høstet styret i klubben applaus for i salen.


Andre som fikk applaus på årsmøtet var Alvin Holm (bildet), som har vært sterkt delaktig i at hjemmesiden til Moss Fotballklubb har blitt kåret å være blant landets beste for femte året på rad.


  Alvin Holm


Jan Solvang erklærte møtet for hevet og kveldens tredje applaus ble dermed utløst.

Alt i alt kan det virke som om medlemmene til Moss Fotballklubb bør være fornøyde med tingenes tilstand akkurat i øyeblikket, selv om store utfordringer fortsatt ligger foran oss.