Lagbilder av gylne årganger

Fotografiene skal benyttes til en utstilling i «Peppes» lokaler.
Kan du bidra med et fotografi som viser kællane i nevnte årganger på et lagbilde, kontakt ham på 91 63 72 00 eller på epost terje.fleischer@mossfk.no.