– Kreftfaren kan være overdrevet

Av: Eystein Simonsen (eystein@mossfk.no)

Hans Jørn Rønningen ble oppringt av VG i sakens anledning siden det nye kunstgresset er levert av leverandør (Syntech) som det påstås benytter farlige gummikuler.

–Vi mener det i praksis er liten grunn til bekymring, sier Rønningen til mossfk.no. Likevel vil det være en sak både for leverandøren og for Fotballforbundet for videre utredning, medgir styrelederen.

Gummikulene er ellers ufarlige så lenge de er intakte. Det er når de går i stykker at kreftfremkallende metaller kan frigjøres, i følge Kemikalieinspeksjonen Kemi i Sverige. Det er spesielt ved svelging av gummikulene faren er størst.

Etter det mossfk.no erfarer, vil påstanden bli tatt alvorlig og forfølges nå av Fotballforbundet. Moss FK vil avvente eventuelle råd fra Fotballforbundet før klubben foretar seg noe, men Rønningen poengterer at de vil følge denne saken nøye.

Fotballforbundet selv beroliger engstelige foreldre.

– Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) har, på oppdrag fra NFF, Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) og fotballforbundene i Sverige og Danmark, utført en omfattende analyse av flere forskjellige kunstgressfibere og gummigranulater (fyllmaterialet i moderne kunstgressbaner). Det ble også foretatt en analyse av vann som kunstgresset hadde ligget i over en lengre periode. I alt ble det sjekket mulig innhold av over 50 forskjellige stoffer. Rapporten forelå ferdig våren 2005, og ga NFF ingen grunn til engstelse, skriver fotball.no på sine nettsider.

Se ellers VGs oppslag her:


  • VG: «Kunstgress kan gi kreft»
  • Se også fotball.no’s oppslag her:


  • fotball.no – Kunstgress er trygt