Kraftig reduksjon i gjelden

Styret i Moss Fotballklubb informerte medlemmene i kveld om statusen i den tradisjonsrike klubben. 

Styret kan bekrefte at klubben vil være i stand til å behandle den kortsiktige gjelden i 2011 som inkluderer offentlige skatter og avgifter.  Videre vil klubben også være i stand til å håndtere gjeld i 2012.

Gjelden som var estimert til ca.7,5 millioner kroner er nå tilnærmet slettet.

”Denne prosessen har vært lang og smertefull for klubben” sier Thomas Thorkildsen, styremedlem i MFK.  ”Det hadde ikke vært mulig å komme frem til dette resultatet uten 80-90  samarbeidsvillige partnere, velvillige kreditorer og andre personer som er glade i Moss Fotballklubb”, sier Thorkildsen.


Fra venstre: Thomas Thorkildsen, Fredrik Scheinert, styreleder Geir Henæs og Knut Evensen informerte de
fremmøtte om den økonomiske situasjonen i MFK. Budskapet ble mottatt med voldsom applaus!

Det er viktig å poengtere at klubben ikke er friskmeldt, og er avhengig av bredt engasjement fra klubbens medlemmer, Kråkevingen, Eldres avdeling og de som bryr seg om MFK.  Klubben går nå inn i 2012 og starter fokuset på neste driftsår omgående.  Budsjettet er ytterligere redusert i forhold til inneværende år og vil være ca. 5 millioner kroner. ”For å balansere budsjettet i 2012 kreves det mye innsats fra alle rundt klubben.  MFK har per i dag ingen fast ansatt og vil trenge mange dugnadsarbeidere for å få inn de nødvendige midlene.

Gjeldsreduksjonen har gitt klubben en historisk mulighet til å få orden på økonomien.  Dette skal igjen føre til økt fokus på yngres avdeling, utvikling av yngre spillere og også få et slagkraftig 2.divisjonslag på beina.


Det var stinn brakke på kveldens medlemsmøte i
Moss Fotballklubb. Det er tydelig at interessen rundt klubbens
situasjon er stor.

Moss Fotballklubb er nå i posisjon til å fortsette jobben med å bygge morgendagens klubb, hvor fotball igjen kan være i fokus, samtidig som oppmerksomheten er rettet mot sunn drift og det omdømmebyggende arbeidet. Kråka er igjen på vingene, nå er det opp til oss hvor høyt den vil fly.


Hvordan kan du hjelpe klubben på kort sikt?

– Kjøp sesongkort for 2012 nå!

– Registrer deg på Grasrotandelen (gir MFK 5% av det du tipper for)
   

Vi håper å se deg på Melløs Stadion neste år!

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design