Henvendelser til Moss Fotballklubb

Styreleder:
Thomas Thorkildsen
E: tt@mossfk.no
T: 901 41 316

Hovedtrener A-laget
Mario Jovic
E: mj@mossfk.no

Daglig leder:
Kjetil Berge
E: kb@mossfk.no

Markedsansvarlig
Siv Holder
E: marked@mossfk.no
T: 913 60 537

Yngres avdeling
Runar Borgersen
E: runar@mossfk.no
T: 905 41 147

Arrangement / kamper
Renate Isaksen
E: arrangement@mossfk.no
T: 470 25 440

Eldres avdeling
Gunnar Berg
E:gunnarberg@rocketmail.com
T: 906 64 666

MFK Gatelag
E: mg@mossfk.no
T: 901 62 220