– Konstruktivt møte

Referansegruppen består som kjent av representanter fra Moss Kommune, de politiske partiene i bystyret, Moss Idrettsråd, Moss Fotballklubb og næringslivet. Den har som oppgave å jobbe med de 10 punktene som bystyret ønsket svar på til sitt møte 29. september.


– Det er viktig for bystyret at de føler trygghet for hvor mye de maksimalt skal bidra med for å realisere «Melløs Arena». Det gjør at klubben i samarbeid med næringslivet må komme opp med garantier for den resterende andelen av de årlige kostnadene, sier Hansen.

Vedtaket i bystyret 23. juni sier at bystyret stiller seg positive til at byen skal ha et stadion som oppfyller krav til spill i Tippeligaen. Politikerne må dermed ta stilling til om det skal bygges en ny intimarena eller om Melløs Stadion skal opprustes.


– MFK har derfor tatt initiativet til at det utarbeides en oppdatert og kvalitetssikret kalkyle for hva det vil koste å oppruste  nåværende Melløs Stadion til det nivå som kreves for å få lisens for spill i Adecco-/Tippeligaen. Dette ble positivt mottatt av referansegruppen, og en befaring der Norges Fotballforbund og representanter for MK Eiendom deltar vil sannsynligvis finne sted allerede i slutten av denne uka


– En opprusting av Melløs Stadion vil også kreve en betydelig kommunal investering. Vi i MFK vil derfor fokusere på at merverdiene for byen forsvarer det at man i stedet bygger en ny og moderne arena. Jeg tenker da på at byen får et attraktivt anlegg for topp-fotball (Melløs Arena), et opprustet friidretts-anlegg (Melløs Stadion) og ikke minst at Wang Toppidrett blir værende i Moss, avslutter Klaus Hansen