Kompetente søkere til sentrale stillinger i MFK

Av: Eystein Simonsen (eystein@mossfk.no)

– Vi er godt fornøyd med søkermassen, og noen av dem er svært så interessante, mener styreleder Rønningen. Han forteller at styret skal sette seg ned og behandle søknadene på daglig leder i løpet av noen dager. Beslutninger rundt spillerutviklerjobben ønsker styret å vente med til en ny trener er på plass slik at denne kan være med på å påvirke utvelgelsen.


– Vi føler vi har de søkerne vi trenger i denne omgang. Søkerne kommer forøvrig fra hele landet,
røper Rønningen.

På spørsmål om trenersituasjonen, kan styrelederen meddele at de fører avsluttende samtaler med aktuelle kandidater de første dagene av inneværende uke. mossfk.no kommer med opplysninger om ansettelse av ny trener så fort styret har tatt sin endelige beslutning. Kanskje har vi en ny trener før helgen?