Klubbhus sammen med Rapid Athene

Dette er gjort på bakgrunn av to ting.

Tilgjengelighet:
Det har vært vanskelig å få brukt lokalene i 3. etasje. Dette har ført til at lokalene har blitt stående tomme og ubrukte.

Økonomi:
I forhold til klubbhusbehov – og at vi er en klubb uten administrasjon – er lokalene altfor store og dermed for dyre.

Avtalen med MKEiendom er at vi flytter ut av 3. etasje før 1. mars i år.

Vi har siden beslutningen om utflytting ble tatt vært i dialog om leie av flere lokaler. Etter flere møter med Rapid Athene, har vi blitt enige om å gjennomføre en prøveperiode med å drive klubbhus sammen. Dette betyr at vi leier lokalene som i dag er ledige (mot kunstgresset). Her vil det bli kontorer og styrerom for begge klubber, sammen med det som er klubbhuset til Rapid Athene i dag. Det er avtalt en prøveperiode ut 2014 hvor det gjøres en evaluering om videre samarbeid.

Vi har stor tro på at dette skal gi et helt annet tilbud til de som ønsker å bruke klubbhuset. Samtidig vil det gi oss en betydelig besparelse på klubbhusutgifter.