Klart for emisjon!

En emisjon betyr at det er mulig å tegne seg for aksjer i et selskap. En kjøp av en aksje i Moss FK AS vil gi eieren mulighet til å påvirke driften av klubben ved å delta på generalforsamling, samtidig som man gir et bidrag til å styrke fotballklubbens økonomi.


Opplysninger om emisjonen:


Det vil bli avholdt investorpresentasjoner i perioden 9. juli til 20. august, som er siste tegningsdag.
 
Minstebeløp for tegning av aksjer i Moss FK AS er kr. 10.000.
 
MEN: Klubbens ønske er imidlertid å få med så mange som mulig. Alle bidrag til klubbens satsing vil være velkomne. Beløp på under kr. 10.000 kan gis til
 
   Moss Fotballklubbs yngre avdeling
   Kontaktperson: Kjell Jacobsen (kjell@medical-pharma.no)
    
De innsamlede pengene vil bli brukt til å tegne aksjer i Moss FK AS på vegne av Yngres avdeling. Dermed vil bredde- og rekruteringssatsningen i klubben også være representert på eiersiden i aksjeselskapet Moss FK AS.
 
Praktisk informasjon om presentasjoner og hvordan man skal kunne delta vil komme i løpet av neste uke.
 
Administrative og tekniske spørsmål knyttet til emisjonen rettes til Per A. Lilleng (per.lilleng@mossfk.no).
Investorrelaterte spørsmål rettes til Jan Solvang (jan.solvang@mossfk.no)