Kevin Nicol ønsker å leie bolig

Kevin Nicol (bildet) og familien, kone og et barn ønsker å leie en leilighet sentralt i Moss. Familien ønsker en leilighet med et par soverom.

Moss Fotballklubb v/Alvin Holm ønsker rask tilbakemelding fra støttespillere i Moss som kan tilby husrom som ønsket ovenfor.

Kontakt:
Alvin Holm
Mobil: 90561519
E-post: alvin@mossfk.no