Kastet drikkebeger på vakt

Hendelsen inntraff fire minutter inn i andre omgang i gårsdagens kamp. Hønefoss hadde blitt tildelt straffe og Halvard Simonsen ble samtidig utvist. En Moss-supporter ble så sint at han reiste seg og kastet et halvliters pappkrus som traff hodet på en av de lokale vaktene på AKA Arena.


I følge Ringerike Blad ble pappkruset kastet så hardt og traff så galt at vakten fikk et kutt i panna, og vedkommende ble kjørt til Ringerike sykehus for en sjekk.


Tar sterk avstand


Daglig leder i MFK, Frode Andesen, tar sterk avstand fra den omtalte hendelsen.


– Denne type oppførsel er totalt uakseptabel og hører ikke hjemme på en fotballkamp. Det at det skjer situasjoner man blir forbannet over må aldri gå fysisk utover andre som er til stede på arenaen. Og når det  som i dette tilfellet kastes en gjenstand som treffer en vakt og gjenstanden kommer fra en av våre supportere må vi som klubb ta det alvorlig!


Andresen har i dag vært i kontakt med ledelsen i Kråkevingen, og også her tas det avstand fra den aktuelle hendelsen.


– Vi har fått brakt på det rene at vedkommende gjorde seg umiddelbart til kjenne da vektere spurte om hvem som hadde kastet begeret. Vi velger også å tro vedkommende når han i etterkant sier at det ikke var tilsiktet å treffe vakten og at han var svært lei seg for at så likevel hadde skjedd. Nå avventer vi NFFs reaksjon i forbindelse med kamprapporten, avslutter Frode Andresen.