Karantene til Fabien Vidalon og Andreas Eikum

Fabien Vidalon er ilagt tre kampers karantene.
Andreas Eikum er ilagt én kamps karantene.


Spesielt har situasjonen med Fabien Vidalon fått mye oppmerksomhet. I beslutningen fra disiplinærutvalget i NFF heter det blant annet:


Disiplinærutvalget finner det bevist at Fabien Vidalons handling kan karakteriseres som voldsom opptreden som normalt ville medført rødt kort dersom dommeren hadde sett hendelsen. Dommer har da også i etterkant gitt uttrykk for at om han hadde sett selve taklingen ville gitt rødt kort. Etter gjeldende retningslinjer kan voldsom opptreden medføre 3-6 kampers karantene, jf. retningslinjene 4 bokstav f og sanksjonsreglementet § 2-1 (2) bokstav a. Påtalenemnda har anført at handlingen som her er begått etter gjeldende praksis normalt gir 3 kampers karantene.
Disiplinærutvalget er enig i dette.


Grunnlag for vedtaket i displinærutvalget mot Fabien Vidalon har bl.a. vært en nettartikkel med bilde på www.vg.no og videobilder fra www.nrk.no. Klubb og spiller har også benyttet seg av muligheten til å gi forklaring.Sportslig leder i Moss Fotballklubb, Geir Henæs, sier i en kommentar at klubben har akseptert vedtaket fra NFF og at klubben tar dette til etterretning.