Kåfjord om Evensen: – En visjonær fotballpolitiker

– Internt kunne han være kritisk og spørrende, men utad var han alltid lojal. Han var også en visjonær fotballpolitiker, som hadde evnen til å sette fotballen inn i et større perspektiv. Dette ga han en naturlig autoritet i fotball-Norge, og i andre miljøer hvor han deltok, forteller Sondre Kåfjord.

Presidenten forteller om mann som ikke var redd for å sette kritisk blikk på utviklingen innen fotballen:
– Odd Evensen fulgte interessert med i fotballdebatten i mediene til det siste, og han lot ikke slike anledninger gå fra seg til å komme med kritiske og interessante refleksjoner rundt utviklingen for norsk fotball, i møte med oss som sitter sentralt i organisasjonen i dag.

En sterkt engasjert fotballvenn har gått bort og president Sondre Kåfjord tar avskjed:
– Nå har et viktig kapittel i historien om norsk fotball tatt slutt. Vi lyser fred over Odd Evensens minne, avslutter Kåfjord.

Odd Evensen ble 90 år.