Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Moss FK.

Datoen er satt til 26. september klokken 18:00 og finner sted i 3. etasje på Melløs stadion.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 12. september. Sakene kan sendes Klaus Hagerupsen Hansen på mail: klaus@mossfk.no.

Fullstendig agenda med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet på Moss FK sine nettsider. 

 For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.