Agenda for ekstraordinært årsmøte

Agenda for ekstraordinært årsmøte

Som tidligere annonsert er det innkalt til ekstraordinært årsmøte i Moss FK 26. september klokken 18:00. Møtet finner sted i 3. etasje på Melløs stadion.

Innen fristen for innmelding av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er det ikke mottatt andre forslag enn de som styret selv har fremmet. Agendaen for møtet blir således som følger:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av dirigent, referent og to desisorer
  4. Behandle MFKs organisasjonsplan
  5. Valg
    • Styre for Yngres avdeling
    • Valgkomité (3 medlemmer + 1 varamedlem)

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på www.mossfk.no senest 1 uke før møtet.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent møte der det vil være anledning for medlemmene å stille spørsmål til styret.