Infotjenester øker engasjementet i MFK

(Av: Trond Andersen)

Gode venner har stått last og brast med klubben, og nå er et mulig nullpunkt nådd – og en gryende optimisme synes bre seg i korridorene på Melløs.

Tingenes tilstand
– Vi har aldri tatt lett på markedsarbeidet, sier styreleder i Moss FK Thomas Thorkildsen i møte med Infotjenester AS, i forkant av årets første treningskamp mot Stabæk sist helg.

– Men det er klart, vi har levd med galgenfrister gjennom en årrekke og har måttet gjøre beinharde prioriteringer i forhold til tilgjengelig tid. Konsekvenser har vært at enkelte samarbeidspartnere kan ha lidd under at vi har prioritert kritiske møter med ulike aktører fremfor eksempelvis utlevere avtalte sesongkort til enkelte av våre samarbeidspartnere. Alle som er engasjert i Moss FK er det helt og holdent på sin egen fritid. Følgelig er det tidsbegrenset hva vi evner bidra med. Hovedstyret er en ren dugnadsgjeng som tar viktige beslutninger på vegne av klubben i det ene øyeblikket, og selger pølse i vaffel under kampen i det andre, uttaler Thorkildsen.

Mossing i Sarpsborg
Infotjenester ble etablert i 1985 og har gjennom i alle år levert faglig og juridisk kompetanse til norsk arbeidsliv innen områdene personal, ledelse, HMS, lønn og regnskap. Selskapet har 120 ansatte og en omsetning på 180 mill. i 2012. Selskapet ledes av en hyggelig kar fra Moss.

– Vi ønsker større synlighet i Moss, sier Thorfinn Hansen, daglig leder i Infotjenester.

– Vi har allerede et samarbeid med HK Rygge og Herulf, og nå innleder vi også et samarbeid med Moss FK. Hovedmotivasjonen vår, i tillegg til å bidra til sportslig satsing, handler om å få tak i flere medarbeidere. Vi tror at økt lokal synlighet vil gjøre det enklere å rekruttere nye medarbeidere til Infotjenester. Vi tror ikke nødvendigvis at vi selger mer på et engasjement som dette, men at flere blir oppmerksomme på Infotjenester som arbeidsgiver.

– Fra hvilke områder rekrutterer Infotjenester?

– Fra Strømstad til Oslo syd, med et løpende behov innen salg og markedsføring primært, samt jurister, programmere og økonomer. Vi trenger flere selgere, både key account-managere, og selgere som benytter telefon og webteknologi som verktøy. Salgs- og markedskandidater med strategisk og/eller analytisk legning er sårt tiltrengt vare.

Felles arenaer
– Det som gjør at vi nå er en konkurransedyktig aktør i et aktivt fotballmarked, er at vi har en erfaren hovedtrener med Arne Erlandsen, og at vi som klubb aktivt bidrar til at våre spillere får en jobb ved siden av en fotballtilværelse, medgir styreleder Thorkildsen, og fortsetter:

– Vi har tatt en rekke individuelle og kollektive initiativ ovenfor markedet og opplever god respons. Selvsagt ber vi ikke om fortrinn for våre spillere, men vi hjelper dem med å være på startstreken når stillingen utlyses, og bruker vårt kontaktnett aktivt. Dertil har vi ressurser som kan bistå våre spillere i rekrutteringsprosessen.

– En viktig faktor for vårt samarbeid med Moss FK er at den inkluderer aldersbestemte lag, sier Hansen videre. Det er også helt sentralt at klubben ser ut til å ha ryddet opp og jobber for å forbedre sitt omdømme. Med de produktene og tjenestene som vi leverer, må vi ha ryddige samarbeidspartnere.

Med felles tro på fremtiden
– Hva tenker dere om Moss FK i 2014?
– Jeg synes vi ser veldig mye positivt nå. Dere hadde en veldig god avslutning på forrige sesong. Det virker som klubben har fått et go med Arne Erlandsen. Vi vil anta at det er en medvirkende årsak til at Moss FK er veldig attraktive på spillermarkedet. Så hvis klubben klarer å bygge videre på den positiviteten som ble skapt gjennom høsten, tenker jeg at et opprykk er langt mer realistisk enn de foregående åra, hevder Hansen. Likevel håper jeg man velger å tenke langsiktig og passer på økonomien – rot og dårlig økonomisk styring er et potensielt omdømmetap av dimensjoner. Med alle hensyn som skal tas, kreves det sterk ledelse!

– Enig i det, uttaler Thorkildsen, som fortsetter:

– Og vi bygger nå en spillerstall på basis av den økonomien vi evner bære. Spanjolene som mange snakker om, velger vi å se an. Vi først kunne drifte klubben på en forsvarlig måte. Det at vi nå har kunne takke ja til Ørjan, for plutselig ha en toppspillerutvikler og dermed to trenerkapasiteter i klubben, gjør at vi nå har kjemperessurser i klubben – uten å bruke mye penger. For det kan vi ikke tillate oss gjøre.

Råd til MFK-ledelsen
– For oss som sponsor er det mye morsommere å samarbeide med en fotballklubb som ikke rapporterer om lik i skapet. Som tør å ta noen valg, og stå ved det, sier en åpenhjertelig Gard Rønning.