Informasjon fra valgkomiteen

Vi ønsker tips og innspill fra dere på aktuelle kandidater til de ulike styre og komiteverv i Moss Fotballklubb.

Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en mail til: knut.evensen@interrevisjon.no