Infomøte for 2004-kullet

Moss Fotballklubb avholder informasjonsmøte angående oppstart av 2004-årgangen

Der vil vi holde en presentasjon av Moss Fotballklubb hvor vi vil fortelle dere om klubben vår og hva vi driver med i vårt daglige arbeid. Vi håper derfor at så mange som mulig kan komme denne dagen. Velkommen skal dere være!

Med sportslig hilsen
for Moss Fotballklubb

Martin Mikalsen
Trenerkoordinator/soneansvarlig