Imponerende besøkstall på mossfk.no

Redaksjonen er spesielt fornøyd med at besøkstallene har utviklet seg til å være jevnt høye for alle ukedager – noe som beviser at hyppig nyhetsoppdatering bidrar til at mange
besøker sidene daglig for å følge med på hva som skjer i og rundt klubben.

Besøksstatistikken på www.mossfk.no i 2. kvartal 2007 ser slik ut:

April – unike besøk per dag

Mai – unike besøk per dag

Juni – unike besøk per dag

Nøkkeltall: