– Ikke noe konkret

Verken Johnsen eller Henæs har noe håndfast å meddele mossfk.nos lesere på spørsmål om det er noe i ryktene som nå svirrer i avisene. Det eneste de feriende lederne i MFK vil si er:


– Vi har ikke noe konkret å komme med, men ting kan snu fort.