Hvordan går det i Kongens klær?

Som de fleste vet, er tre av gutta i A-stallen inne til førstegangstjeneste på Værnes. I tillegg har Øyvind fått innkallelse til å gjøre sin plikt fra slutten av mars. Knut Torbjørn Eggen har i så måte hatt litt å gjøre i det siste med å få avklart hvor de aktuelle spillerne vil befinne seg utover våren.

Det er nå avklart at Øyvind får utsettelse til januar 2002 med å avtjene sin verneplikt.

Pr dags dato ser det ut til at Simen, Habbers og Magnus skal på kurs 5. mars. Det betyr at de ikke får noen overflyttingsperm fra Forsvaret, og at de mest sannsynlig går glipp av treningsleiren i La Manga. Det positive er dog at alle sammen vil bli overført til Rygge Flystasjon etter kursavslutning.