Hvem blir årets tippemester?

Gjennom hele sesongen har våre største samarbeidspartnere tippet på resultatet i våre hjemmekamper. Før hver kamp har dette vært annonsert i Moss Avis.

For dette har de fått poeng ut i fra hvor mye rett de har fått. Nå er det en runde igjen og så langt er det et firma som har stukket litt fra. Imidlertid er det ikke mer enn dersom de bommer eller får maks 2 poeng og en av de andre som ligger nærmest  klarer full score så kan ting endre seg. Ved poenglikhet rangeres de etter antall 6 poeng’ere.

Premien de kjemper om er for uten heder og ære, 3 måneder med annonse i vår toppbanner og 2 sesongkort til neste års sesong.


Totalt har dette en verdi på ca kr 30.000,-.


Her er tabellen før siste runde:
 26
22

22
22
17
16
12


 


11
9


7
6

3


 


Riktig tippet hjemmemål             = 2 p


Riktig tippet bortemål                 = 1 p


Alt rett, bonuspoeng                   = 3 p


 


Vi ønsker lykke til.