Holtan får tilbud


Av: Klaus Hansen (klaus@mossfk.no)

– Møtet med Erik Holtan var svært positivt, sier Ralph Bakken til Moss Avis. – Han har jo lang erfaring og har spilt på høyt nivå i en årrekke – han vet hva som skal til for å lykkes i toppidretten.

Når det gjelder Jon Andre Fredriksen sier Bakken at man er 98% enige om en kontrakt på 3 nye år. – Vi skal ha det siste møtet i dag, og jeg føler meg trygg på at det går i orden, sier Bakken.

For Tom Reidar Haraldsens vedkommende er Bakken noe mer usikker.
– For Tom Reidar er det ikke bare det rent sportslige som spiller inn – men jeg er optimist også når det gjelder ham, sier Bakken til Moss Avis. Han skal møte Haraldsen igjen i morgen.