Har startet jakten på kandidater

Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne personer til de ulike vervene i klubben.

Vi har registrert at mange har oppfatninger og meninger om kandidater, men har fått lite tilbakemeldinger direkte til oss. Vi ønsker derfor at alle som har kandidater, eller meninger om kandidater, sender oss en mail om dette.

Benytt følgende mail-adresse:                                   
knut.evensen@interrevisjon.no


Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Steinar Johnsen                             
Trond Erik Thorvaldsen                              
Knut Evensen