Handlingsplanen godkjent

Styreleder Hans Jørn Rønningen åpnet møtet med å redegjøre for den politiske behandlingen av ny arena som fant sted mandag. Erklæringen som det politiske miljøet gikk sammen om inneholdt 4 punkter.


Det kanskje viktigste punktet er forpliktelsen kommunen påtar seg med hensyn til å sikre Moss Fotballklubb et videre liv i toppdivisjonene. Anleggslisensen er dermed inne rekkevidde ved at nåværende arena blir bestykket med undervarme og flomlys i henhold til kravene. Denne opprustningen vil ha en kostnadsramme på rundt 25-27 millioner kroner.


Kveldens møteleder, Ivar Listerud, mente likevel at en ny stadion er helt påkrevet med tanke på å trekke til seg sponsorer og gode spillere. Får man ikke på plass en stadion med de fasiliteter som Melløs Arena vil gi, må styret i Moss Fotballklubb trolig senke ambisjonsnivået, mente Listerud. Ivar Listerud er leder for Moss Fotballklubbs generalsponsor, Sparebank1 i Moss.


 


Styrelederen savner mer entusiasme i kommuneadministrasjonen med tanke på det nye stadions muligheter utover fotballen. Rønningen skrøt av det politiske miljø som i større grad ser mulighetene til en opplevelsesarena.

Medlem Sindre Westerlund Mork mener dette er en mulighet for byen til å skape et løft for byen, og oppfordrer mosseborgerne til å løfte blikket. Mork var optimist med tanke på deadline 29. september.
-Jeg mener det vil bli skapt nok glød til at det blir et «ja» den dagen.


I møtet kom det reaksjoner på den ensidige kostnadsvinklingen i kommunen rundt en ny arena. Hvilke inntekter vil bli generert, ble de spurt i salen. Og hvilke ringvirkninger vil det få dersom noe legges ned?


Hans Jacob Henæs hadde flere synspunkter på planene fra MFK, blant dem spørsmålstegnet han setter ved arenaens tiltrekningskraft. Er arenaen slik den er presentert attraktiv nok for næringslivet, spurte Henæs. Flere av synspunktene vil bli tatt med inn i det videre arbeidet, forsikret Hans Jørn Rønningen.


Samme Henæs ytret også sin bekymring for at MFK kan bli sittende med arena uten midler til selve driften fordi sponsorene allerede har brukt pengene sine på selve bygningsmassen.


Medlemmene var tross spørsmålene enige med styret om veien videre. Klubben samlet seg derfor om følgende vedtak uten dissens:«Medlemmene i Moss FK ber styret i klubben fortsette arbeidet med Melløs Arena i tråd med handlingsplanen presentert på ekstraordinært årsmøte 26/6-08.
Medlemmene i Moss FK er bekymret for at Melløs Arena skal koste klubben så mye at det blir for lite midler igjen til drift av klubben på nivå med det som kreves for spill i tippeligaen. Medlemmene i Moss FK ber derfor styret om å sørge for at dette ikke skjer.»

Styremedlem Klaus Hansen blir prosjektleder for aktivitetene som realiseres ut fra handlingsplanen. Støttespillere fra næringslivet vil finansiere lønnsmidler til prosjektlederen.