Halvard Lien Simonsen (19) vurderer Lisleby

Halvard mener alle klubbene er attraktive, men måtte naturlig nok velge én av
dem. Sportslig opplegg, treningstider og -fasiliteter, samt personlige forhold
utgjorde I SUM grunnlaget for at han faller ned på Lisleby. Klubben satser med
unge spillere fra hele nedslagsfeltet i Sarpsborg-Fredrikstad, noen også med
erfaring fra høyt nivå. Lisleby anses i regionen som et lag med stort
potensiale. Tor Trondsen, ex-MFK/Rosenborg/Fredrikstad og makker Flemming
Johansen er sidestilte trenere.

Halvard er tiltenkt backplassen på venstresiden hos Lisleby.

Kontrakten vil bli signert før jul hvis alt går som forutsatt.