Gratis busser til Skeid-kampen

Flere sponsorer bidrar til denne busskortesjen:
Betongservice, Revisjonskompagniet, Multiconsult og Moss Kommune ved ordførerens kontor, Kultur, Miljø og Byutvikling i Moss Kommune.

Påmelding kan skje til geir@mossfk.no

oppdatert 21/10-2005