Gode besøkstall på mossfk.no

Tekst: Klaus Hansen (klaus@mossfk.no)

Som grafen under viser, er det på kampdagene og den påfølgende dagen at
besøkstallet er høyest. Men vi er meget godt fornøyd med å se at besøkstallet i
resten av uka ligger godt over 1500 per dag.

Antall sidevisninger i perioder en for øvrig 177.003, noe som gir et snitt på
5.900 per dag. Gjennomsnittsbrukeren er innom 10 sider per besøk.