Generalforsamling i MFK AS

Dagsorden:
 
1. Åpning av møtet med styrets leder
2 Godkjennelse av innkallingen.
3 Valg av møteleder, referent og dedisorer
4 Styrets årsberetning og årsresultat
5 Fastsettelse av styrets honorar siste år(eventuelt retningslinjer for kommende år)
6 Valg
7 Ansettelse av revisor
8 Behandling av innkomne forslag
 
Ved evt spørsmål kan Thomas Thorkildsen kontaktes på tlf 90141316