Fremtiden bestemmes nå

I dagens Moss Avis forteller prosjektleder Klaus Hansen om status i arenaprosjektet, og ikke minst hvor viktig dette er for MFK, idretten for øvrig og hele Moss by. I artikkelen sier han følgende:FREMTIDEN BESTEMMES NÅ!


I dag er det én uke til politikerne i byen skal bestemme seg for om de ønsker å hjelpe Moss Fotballklubb med nytt stadionanlegg. Klaus Hansen mener dette handler om mer en bare elleve Adeccoligaspillere.


– Forsvinner MFK forsvinner også Wang fra Moss – og med det 180 elever og 40 lærere som også er aktive i en rekke klubber og idretter i byen. Fotball er den største idretten hos Wang, og skolen er avhengig av å være i en by med et fotballag på minst Adecco-nivå. Og for å kunne fortsette å spille på dette nivået må MFK både ha sunn økonomi OG en godkjent arena.

At arena og økonomi henger tett sammen er noe potensielle investorer også er meget klar over. En ny arena der det er plass til både Wang og næringslokaler vil gi større økonomisk trygghet, og i tillegg vil den gi bedre opplevelser for tilskuere og sponsorer enn dagens Melløs Stadion.
Vi må huske at idretten og WANG genererer en betydelig pengestrøm i regionen. Både skolen og de forskjellige idrettene gir betydelige bidrag til inntektssiden for kommunen, fremholder prosjektleder for Melløs Arena, Klaus Hansen.


Kostnadene skal ned


 Det nye stadionprosjektet er tatt ned betraktelig økonomisk, og Hansen mener det nye regnestykket innebærer en mye mindre risiko for både klubb og kommune.
– MFK har siden årsskiftet jobbet knallhardt med å finne en løsning på å ta ned byggekostnadene for anlegget. Anlegget som fikk kommunens støtte (40 mill kr) i september hadde en samlet prislapp på 144 mill kr – og i tillegg skulle MFK og næringslivet bygge et næringsbygg til 75 mill kr.
Vi har jobbet tett med BackeGruppen (som bygget Telenor Arena) og ARENA AS (som bygget arenaene i Sandefjord og Tønsberg).  Begge har kommet fram til at et 1. byggetrinn til 85 mill kr vil gi et godkjent anlegg med to permanente langsider med inntil 6000 sitteplasser. Og ikke minst: I tribunene er det plass til både skolelokaler til Wang Toppidrett og næringslokaler for utleie.
Våre rådgivere påpeker at det vil være en idéell løsning å ha lokaler som kan brukes både av skolen på hverdagene og sponsorer og tilskuere på kampdag, sier Hansen.


Leie – ikke eie


I det nye forslaget til stadion, ligger det også et forslag om at Moss kommune skal gå inn som leietaker istedenfor som eier. Og leieutgiftene vil ikke begynne å løpe før i 2011. Hansen mener kommunen på det tidspunktet må ha fått en bedre oversikt over kommuneøkonomien, som vil gi dem muligheter for å kunne leie anlegget.

– Bystyrets vedtak i september sa at kommunen skulle eie arenaen sammen med MFK og næringslivet. Kommunens årlige bidrag skulle være 3 mill kr – det samme beløpet som en oppussing av nåværende Melløs Stadion vil koste. Bidraget skulle sikre at breddefotballen i byen var sikret inntil 80% av brukstiden på den nye arenaen.

Friidrettene vil få ”Gamle Melløs” som sitt domene og det vil gis større rom for både allidrett og breddeidrett.

En del politikere har uttrykt bekymring for å kunne bli sittende med økonomiske forpliktelser utover dette beløpet.  For å løse dette foreslo derfor MFK for noen uker siden av kommunen i stedet leier brukstid for 3 mill kr årlig. Dermed vil det være mulig for klubben å bygge og eie Melløs Arena sammen med byens næringsliv.

Fordelen for Moss Kommune vil da være at den slipper alt fremtidig vedlikehold og drift av anlegget, og at det årlige bidraget er begrenset til 3 mill kr.

Man må også huske på at MFK og Wang i dag gir betydelige bidrag til kommunens inntekter, og disse inntektene vil kunne vokse ytterligere, fortsetter prosjektlederen.

– Arenaen vil også representere det første viktige steget i å etablere Melløs som det kommunedelplanen nylig regulerte området til: Et regionalt kompetansesenter for inntil  30 særidretter på tvers av topp-, bredde-, skole-, bedrifts- og handikapidrett, avslutter Hansen.