Flott økonomisk resultat for Moss Fotballklubb

Flott økonomisk resultat for Moss Fotballklubb

Året 2018 ble veldig hyggelig for MFK, både sportslig og økonomisk. I årsrapporten fra fjoråret kommer det fram at klubben sikret seg et meget solid overskudd, noe som er svært viktig med tanke på å innfri lisenskravene til Norges Fotballforbund.

Budsjettet for 2018 var lagt opp til et driftsresultat på 804.000 og dette traff klubben nesten perfekt på. Driftresultatet ble på 802.000 kroner og det er veldig gledelig å se at inntektene er 376.000 over budsjett og hele 665.000 over inntektene i 2017. Her utgjør økte sponsorinntekter cirka 400.000 kroner.

På kostnadssiden er lønnskostnadene også på budsjettet nivå og nærmest uforandret fra 2017, mens klubben ligger litt høyere på kostnader til utstyr og til egne arrangementer. Driftsresultatet omfatter inntekter og kostnader som er knyttet til de løpende aktivitetene i klubben.

– I tillegg har vi i løpet av året mottatt vesentlige bidrag fra samarbeidspartnere. Disse har kommet både i form av gaver og gjeldsettergivelse, og er i regnskapet vårt plassert på det vi kaller «ekstraordinære poster». Samlet utgjør disse hele 529.000, forteller nåværende nestleder og påtroppende styreleder Klaus Hagerupsen Hansen.

I rute med handlingsplanen

Et viktig poeng å få med seg er at det totale overskuddet på 1,23 millioner i 2018 akkurat er tilstrekkelig til at Moss Fotballklubb oppnår målet som er satt i den økonomiske handlingsplanen for perioden 2018-2020. Som kjent er dette en plan som klubben er pålagt av Norges Fotballforbund som en del av lisenskravene for å spille i norsk toppfotball.

– Vi er svært fornøyde med at vi klarer å oppnå et så godt økonomisk resultat, og retter en stor takk til alle i og rundt klubben som har bidratt til dette. Samtidig vil vi få understreke at vi fortsatt er i en situasjon der god økonomistyring er svært viktig. Driftsresultatet i 2018 gikk i sin helhet med til å betale ned på både langsiktig og kortsiktig gjeld, og det er også noe vi legger opp til i 2019. Det betyr at inntektsbringende tiltak og god kosntadskontroll blir jobb nummer én for styret og administrasjonen framover, forteller Hansen.

Her kan du lese årsberetningen for 2018.

Tror positivt om framtiden

Avtroppende styreleder Thomas Thorkildsen synes det naturligvis er flott at Moss Fotballklubb kan vise til et nytt overskudd. Han har også klokkertro på at den gode trenden fortsetter de kommende årene.

– Vi er veldig fornøyd med å levere som budsjettert. Jeg føler vi har kommet inn på et spor som vi må kjøre videre på og videreutvikle. De siste årene har vi bygd en organisasjon som har gitt tyngde i klubben. Nå er det bare å fortsette og bygge videre på det gode arbeidet og den totale mossefotballen. Det jobbes i disse dager med et bylag og det er kjempebra hvis det blir realisert, sier Thorkildsen, som gleder seg til å følge MFK på veien videre.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design