Fem millioner kroner til Moss FK

Moss FK har for NOK 5 millioner solgt andeler i mossespillerne Martin Thømt Jensen og Amin Askar til MFK Invest AS. Investorene er gjennom avtalen sikret en forhåndsavtalt avkastning på sin investering. Utover forhåndsavtalt avkastning, vil overgangssum for spillerne gå uavkortet til Moss FK.

MFK Invest AS går inn med disse midlene med utgangspunkt i at midlene skal gå til økt sportslig satsing i Moss FK.

MFK Invest AS er et nyopprettet selskap med lokal forankring. Eiere av selskapet er Bjørn Erik Dalaasen, Belanor AS, Tore Thorkildsen, Svein Andreassen, Stig Fische, Terje Skolt, REB Invest AS (ved Ralph Bakken), Erik Harstad og Granum AS. Det er etablert et styre, der Erik Harstad er styreleder.

Spørsmål kan rettes til følgende kontaktpersoner:
Ole Henæs, daglig leder i Moss FK, 4641 9614
Erik Harstad, styreleder i MFK Invest AS, 9527 1780