Fast plass på mossfk.no

Leserne av mossfk.no vil heretter kunne finne annonser og artikler knyttet til klubbens markedsaktiviteter under overskriften:


Info fra markedsavdelingen :


Ved å skrolle (bla) seg ned et stykke på hovedsiden på mossfk.no, kan leserne finne aktuelt stoff fra Terje Fleischer & co under nevnte overskrift. Følg med!