Et tungt økonomisk år er snart over

– I forhold til budsjettet som ble vedtatt av årsmøtet i MFK i februar har klubben klart å kutte kostnadene ytterligere. Dette har likevel ikke vært tilstrekkelig til å veie opp for sviktende inntekter i 2010, og klubben og AS’et vil dermed ende opp med et betydelig underskudd slik det nå ser ut.

Dette sier Klaus Hansen, styreleder i Moss FK AS – selskapet som innehar de kommersielle rettighetene knyttet til elitesatsingen i Moss Fotballklubb.

– Underskuddet er ikke høyere enn egenkapitalen vår, men det har likevel gjort at vi nå på slutten av sesongen har kortsiktig gjeld til mange leverandører og en utfordrende likviditetssituasjon.

Mange årsaker

Bakgrunnen for årets underskudd er i følge styrelederen sammensatt.

– Innledningen på 2010 ble mildt sagt utfordrende. Emisjonen som reddet oss fra konkurs på slutten av 2009 ble lukket på et absolutt minimum, og både permitteringer og akkord måtte tas i bruk for å veie opp for dette. Flere av våre mest trofaste støttespillere bidro betydelig økonomisk både i emisjonen og akkorden, og dette var en vesentlig grunn til at flere av dem ikke har vært å finne på listen over sponsorer i 2010.

– Deretter kom lisenssaken som gjorde at sponsorarbeidet ble liggende nærmest brakk i en periode vi vanligvis inngår mange avtaler. Ankesaken krevde også betydelig ressurser både menneskelig og økonomisk, samtidig som det altså medførte en stor forsinkelse på sponsorarbeidet, uttaler Hansen.

På den sportslige siden ender spiller- og trenerlønningene omtrent på budsjett. Dette er kostnader knyttet til tidligere inngåtte kontrakter og er således utfordrende å gjøre noe med, men klubben har som kjent latt en del spillere forlate klubben gjennom sesongen for deretter å erstatte dem med rimeligere løsninger. I løpet av sesongen skiftet vi også ut trenere, noe som totalt sett har påvirket klubbens økonomi.

– Nedrykket gjorde at vi gikk glipp av store overføringer – eksempelvis mediainntekter. I tillegg kom det færre mennesker for å se på laget utover i sesongen.

Neste års budsjett

Klaus Hansen er en av fire medlemmer i arbeidsgruppen som har arbeidet fram forslaget til budsjett for neste sesong. Her opereres det med sponsorinntekter på ca. 4 mill. kr.

– Dette er et nivå vi mener er realistisk. Per i dag har vi signerte avtaler på ca. 2 mill. kr og konkrete avtaleforslag på ytterligere 1 mill. kr er ute til vurdering hos potensielle samarbeidspartnere. Mange trofaste støttespillere har allerede signert på samme nivå som de har hatt i Adeccoligaen. Og vi har flere personer som hjelper til i arbeidet med å få avtalene på plass. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, men det ser definitivt bedre ut nå enn på samme tid i fjor.

På publikumssiden er arbeidsgruppen nøktern i sin budsjettering. Man opererer med et snitt på 500 tilskuere per kamp. Og selv om budsjettpostene knyttet til den sportslige satsingen er halvert i forhold til 2010, er Hansen optimistisk med tanke på neste sesong:

– Klubben har ansatt en spennende trener med stor rutine og kunnskap, og han er i ferd med å spikre et slagkraftig mannskap for neste år. Jeg tror at mossepublikumet vil få se morsom og underholdende fotball fra et ungt og spennende mannskap som bør kunne kjempe i toppen av vår avdeling.