«Erklæring» om ny arena vedtatt

«Erklæringen» som bystyrets gruppeledere kom frem til sist uke ble i dag vedtatt av Moss bystyre. FrP hadde riktignok egne forslag på et par av punktene, men disse ble det ikke votert over. Rødt og halve SV ønsket i realiteten å ruste opp nåværende Melløs. Dette forslaget ble det heller ikke votert over. For Moss Fotballklubb var dette en halv seier og vil bruke tiden flittig fra i morgen av, skal vi tro styreleder Hans Jørn Rønningen. Til Moss TV uttrykte han glede over vedtaket rett etter møtet.


 


Her er «erklæringen»:


 


 


1) Bystyret er positiv til fotballstadion på Melløs som tilfredsstiller kravene for spill i Tippeligaen.


 


2) Behovene til Moss Idrettslag, Athene og Rapid skal ivaretas på Melløs.


 


3) Frem til bystyrets møte 29. september 2008 må følgende punkter dokumenteres, utredes og klargjøres;


 


* MFK må stille garanti for sin andel av de årlige kostnadene.


 


* Moss kommunes andel av drifts- og investeringskostnader må reduseres betydelig i ft 4,8 millioner.


 


* Tilfredsstillende oppgradering av friidrettsanlegget er en del av prosjektet.


 


* Ulike låneordninger.


 


* Driftskostnader på hele anlegget og i forhold mot en eventuell oppgradering av dagens fotballstadion.


 


* Reklameinntekter totalt på hele idrettsanlegget (Melløs).


 


* Fordeling av eventuelt økte billettinntekter.


 


* Mulighet for tippemidler.


 


* Momsrefusjon.


 


* Eventuell opprettelse av et eget drifts- og investeringsselskap.


 


4) Kommunens engasjement på Melløs skal ikke gå på bekostning av drifts- og aktivitetsstøtten til byens lag og foreninger innen idrett og kultur.