– Entusiasme og gjennomføringskraft

Av: Eystein Simonsen (eystein@mossfk.no)

Tema på seminaret var spillerutvikling, og seminaransvarlig Jan Erik Audsen hadde med seg kjente profiler til å forelese. Vår egen a-lagstrener, Knut Tørum, hadde også et innlegg på Refsnes Gods. Likevel var nok de fleste mest spente på rikskjendisen Nils Johan Semb. Han leder for tiden et spillerutviklingsprosjekt i regi av NFF og hadde gode råd å dele med de fremmøtte.

– For at MFK skal bli en eliteserieklubb igjen, er det viktig at de finner sin egen måte å jobbe på i forhold til å utvikle flere og bedre spillere. Det er viktig med en tydelig filosofi knyttet til hvordan Moss ønsker å drive spillerutvikling i nærområdet. Både for at MFK på nytt skal bli en toppklubb, men også for å bidra til at andre klubber i området vokser, sa Semb til Moss Avis lørdag.

Og Semb har også resepten for å lykkes med spillerutviklingen i Moss. Til Moss Avis poengeterer han viktigheten av entusiasme og gjennomføringskraft. Og at flere ser viktigheten av å lykkes med spillerutvikling. MFKs egen spillerutvikler, Jan Erik Audsen, viser også til viktigheten av å starte tidlig, allerede fra sjuårs alderen.

For den som ønsker å lese hele artikkelen til Moss Avis, kan man trykke denne linken:

Moss Avis:
«Spillerutvikling i fokus»