En siste sjanse – bankene ser på løsningPRESSEMELDING:


EN SISTE SJANSE – BANKENE SER PÅ LØSNING


Ved midnatt gikk fristen ut for å tegne seg i den pågående aksjeemisjonen i Moss FK AS.


Mens Moss FK klatrer på tabellen og nærmer seg kvalifiseringsspill til Tippeligaen, så har styret og administrasjonen i fotballklubben jobbet på spreng med å redde klubbens økonomi gjennom en sårt tiltrengt aksjeemisjon innenfor fristens utløp. Det har blitt ført mange gode samtaler med byens næringsliv, mange løsninger har blitt presentert, men etter å ha snudd hver eneste stein i byens næringsliv, så har man ikke kommet helt i mål.


Tidligere denne uken satte klubben og de fire største bankene i byen, Nordea, Sparebank1, DnBNOR og Handelsbanken seg rundt bordet for å se om det var en siste mulighet til å komme i mål med en løsning for klubben. Utfallet av dette møtet var at bankene nå har samlet seg i et historisk fellesskap for å prøve å hjelpe Moss FK, noe som kan være direkte avgjørende for å sikre en vellykket emisjon.


For at bankene i den forbindelse skal få den tiden de trenger til å utrede hvilke muligheter de har til å bidra, er det enighet om å utsette fristen for siste tegning i emisjonen. Styret i Moss Fotballklubb har derfor besluttet å sette den endelige tegningsfristen i emisjonen til den 31. oktober.


Dette er spennende nyheter for Moss Fotballklubb, fordi faktum er at dersom klubben ikke kommer til enighet med det offentlige, samt at bankene kommer i havn med sin løsning innen den 31. oktober, så må styret i Moss Fotballklubb vurdere å begjære oppbud.


”Det har blitt lagt ned så mye godt arbeid og blitt ført så mange gode samtaler i denne krevende prosessen at vi skylder alle våre gode samarbeidspartnere og venner å bruke litt ekstra tid på å finne en løsning. Vi er svært spente på dette initiativet fra byens banker og forhåpentligvis kan dette være med på sikre en vellykket emisjon, til glede for alle som er glade i Moss Fotballklubb”, sier styreleder Jan Solvang i en kommentar til den siste utviklingen.Ta kontakt med Jan André Solvang (styreleder i Moss Fotballklubb)
på 970 45 570 /
jan.andre.solvang@mossfk.no dersom du ønsker ytterligere opplysninger