En kjempe er 90 !

Av Arne Roer

Under krigsårene ble vi begge forsøkt tatt av tyskerne, men vi var i dekning og kom oss sammen med flere andre omsider til Sverige.
Der spilte vi også fotball sammen en kort tid i en leir, hvor jeg husker at Odd scoret mange mål i en kamp. Senere havnet vi begge som skoghuggere langt nord i Sverige. Jeg dro etter hvert til Gøteborg, mens Odd kom med i den norske styrken i England.

Etter krigen ble Odd sterkt engasjert i Moss Fotballklubb. Etter en periode i fotballkretsen, havnet han etter hvert i Norges Fotballforbund.

Der hadde hans far vært president en periode noe tidligere. Odd ble selv president i Norges Fotballforbund, og senere hedret som æresmedlem i både i Moss Fotballklubb og Norges Fotballforbund.

Odd var også en tid engasjert som leder i seilforbundet. Han har også mange år bak seg som trener for aldersbestemte lag i Moss Fotballklubb. Odd har reist meget med både MFK og NFF.

Odd reiser mye til sydlige områder for å bade. Hjemme i Norge starter han badesesongen tidlig på våren og holder på til langt ut på høsten.
Han er mye sammen med flere kamerater som også har mistet sine koner. De samles ofte til middager og an hyggelig prat på byens kafeer.

Odd var i mange år aktiv orienteringsløper. Han har tatt alle poster som er lagt opp i mossedistriktet. Han har imidlertid måtte gi seg med dette da han har vanskelig for å gå i sin høye alder.


På vegne av gamle kamerater vil jeg rette en stor gratulasjon til den spreke jubilanten.