En god ambassadør?

MOSS FK – En god ambassadør?


Dette kan for mange være et krevende spørsmål.


Fotballinteresserte (oppgitt av Norsk Toppfotball til å være ca 2 mill nordmenn) er nok ikke i tvil om at byens/stedets fotballklubb en viktig utad. Følelser i forhold til sportslige resultater og ytre ting som for eksempel vår kommune økonomi påvirker helt klart den enkeltes holdning.


Når dette skrives så har jeg akkurat kommet tilbake fra en uke på en gresk øy. Helt bevist leste jeg ikke aviser, internett eller sjekket hvordan ting lå an hjemme. Det var rett og slett deilig å komme vekk fra alt det jeg opplever som negativt i hverdagen. Jeg brukte imidlertid litt tid på å snakke med andre feriegjester fra rundt om i landet. Nesten uten unntak nevner de Moss Fotballklubb i en eller annen sammenheng. Noen kjente til problemene i klubben, andre mindre fotballinteresserte nevne Moss Fotballklubb som det de hadde et ”forhold til”/hørt om i Mosseregionen. Poenget mitt er at uansett hvordan vi snur og vender på det så er fotballklubbens eksistens og nivå viktig. Den er blant annet viktig for omdømme og kjennskap. Få reiser for eksempel til et sted de aldri har hørt om eller som de utelukkende har negative følelser for! 


Hva hadde vel for eksempel Sogndal vært uten et kjent fotball lag ? Selvfølgelig svinger resultatene, våre var best lenge før jeg kom til byen, men uansett de gjorde at jeg hadde hørt om Moss og opplevde det som positivt å flytte til en by med et topplag. For meg og mange med meg er slike ting viktig!


Audun Pettersen fra Innovasjon Norge sa under åpningen av Visitt Moss i fjor høst følgende sitat: Den raskeste veien for Moss By og bedre sitt omdømme er å rykke opp i tippeligaen igjen.    


Nå er det ikke det jeg primært ønsker i dagens situasjon, men kjære alle fotballvenner og innbyggere i Mosseregionen. Bli med og støtt opp under Moss Fotballklubb, den har vært viktig for regionen i mange mange år og forhåpentligvis vil den fortsette å være DEN BESTE AMBASSADØREN også i fremtiden.


 


Terje Fleischer