Emisjonen utvides med ytterligere ti dager

Ved emisjonens utløp, den 31. august, var det tegnet aksjer i Moss FK AS for hele 7,3 millioner kroner.

I en vanskelig markedssituasjon opplever Moss Fotballklubb dette som et anselig beløp, gitt av mange som brenner for fotball, hjembyen og byutvikling. Realiteten er allikevel at det mangler en del på å nå minimumstegningen på tolv millioner som må til for å fullføre emisjonen. Styret i Moss FK har allikevel tro på at det finnes løsninger for å få fulltegnet emisjonen og besluttet derfor å utvide siste frist for tegning til den 10. september, kl 24.00. Moss Fotballklubbs styre vil nå utnytte disse ti dagene godt i forhold til å finne løsninger for å få fulltegnet emisjonen.


Det faktum at Norges Fotballforbund nylig ga alle landets toppklubber lisens for spill neste år og utvidet frist for å vise til positiv egenkapital bidrar også til at det mulig for Moss Fotballklubb å bruke mer tid på emisjonen.


– Vi skylder alle ansatte og frivillige som jobber hardt med å få driften til å gå rundt, alle de som legger ned utallige frivillige arbeidstimer på å holde talentutviklingen i gang, våre trofaste sponsorer / samarbeidspartnere, våre supportere, våre kreditorer samt de som har vist et stort engasjement og tegnet seg for aksjer, at vi jobber videre med å se på løsninger for å komme i mål. Det er tross alt synliggjort reelle verdier for kroner 7 300 000 allerede som utløses ved en fulltegning av emisjonen. Dette burde gi et handlingsrom i forhold til å se på gode løsninger for fulltegning, forklarer styreleder i Moss Fotballklubb, Jan A. Solvang.


Frem mot emisjonens slutt er det også helt nødvendig for klubbens fremtid at det er en positiv utvikling i forhold til klubbens gjeldssituasjon / akkordløsning. MFK opplever at det er gjennomgående positive tilbakemeldinger fra de kreditorene de har rukket å kontakte, ved at de ønsker å bidra med ettergivelse eller godtar akkorden, et bidrag som er like viktig som aksjetegning i emisjonen. Moss Fotballklubb takker ydmykt for at så mange kommer klubben i møte i en vanskelig situasjon. Det jobbes samtidig svært hardt i den daglige driften både med akkord, salg og reduksjon av kostnader, med synlige resultater av dette arbeidet, nærmest daglig. Her legges det ned et enormt stykke arbeid av klubbens daglige leder Frode Andresen og resten av administrasjonen, samt av de mange frivillige som er på Melløs for å bidra til den daglige driften på dugnad.


Dette er med på å gi Moss Fotballklubb troen på at økonomien i klubben kan reddes – på overtid!