Ekstraordinært årsmøte

DAGSORDEN:

1. Åpning.
2. Valg av dessisorer, dirigent og sekretær.
3. Valg

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte der styret vil orientere om følgende:

1. Anlegg.
2. Sportslig.
3. Eventuelt.Styret