Ekstraordinært årsmøte

DAGSORDEN:

   1.  Åpning.
   2.  Valg av dessisorer, dirigent og sekretær.
   3.  Valg

Vedrørende sak 3:
Valgkomitéens forslag ligger her
Kl 19:30 avholdes åpent medlemsmøte.
Her vil styret orientere om følgende:

   1.  Driften av klubben
   2.  Økonomi
   3.  Sport
   4.  Arena
   5.  Yngres
   6.  Region
   7.  Eventuelt


Mvh
Styret