– Du tar min jobb så blir jeg fotballspiller

Vikarkompaniet AS er da den tredje bedriften som gir 10 kroner pr tilskuer til byderbyet lørdag 26. august.
Det er vi i MFK utrolig glade for!