– Dreier seg om et lokalsamfunn

Kommunen og Melløs Arena
29. september 2008


Det er mange ulike syn på et nytt fotballstadion på Melløs, blant innbyggerne, blant politikerne og internt i partiene. Så også i mitt parti – Venstre. En så kompleks sak har selvsagt mange momenter å vurdere og vektlegge.


Flere hevder en ny arena vil gå ut over noe annet, at kommunen ikke kan binde seg for mange år og at kommunen ikke er forpliktet til et slikt anlegg.


Alt går ut over noe annet. Det betyr at vi må prioritere. Slik er politikken. Løfter vi blikket ut over det som er lovpålagte rettigheter, er det fortsatt mye vi kan prioritere mellom. Det er fortsatt rom for å gjøre valg og å prioritere ut over det som kommunen er pålagt å levere av tjenester.


Hvorvidt kommunen binder seg for mange år framover, er ikke avgjørende for meg. I alle sammenhenger og på alle områder kommunen medvirker, forplikter kommunen seg over tid. Alle vet at det alltid er en viss risiko i å engasjere seg i noe. Tidene endrer seg og forutsetninger endres underveis. Det viktige er at vi vil noe med lokalsamfunnet vårt. Her ligger kjernen i denne saken også.


Toppidrett er kontroversielt. Jeg oppfatter at det er mye det debatten dreier seg om. Hvor mye skal kommunen støtte en toppidrettsklubb med? For meg er ikke dette snakk om en klubb, men et lokalsamfunn. Idrettsrådet treffer spikrene på hodet når de på vegne av en rekke idrettslag, påpeker at ”Målsetningen er å få til et idrettsfaglig kraftsentrum for Idretten i hele byen og regionen.”


Om kommunen er forpliktet til et nytt idrettsanlegg kan diskuteres. For å sette det på spissen er heller ikke kommunen forpliktet til å støtte Parkteateret, Momentum eller bymuseet. Dersom kommunen kun skulle bruke sine resurser på det vi er forpliktet til, ble det lite utvikling og lite politikk igjen, for å si det slik. Min forpliktelse som folkevalgt ligger i å være med på veivalg om framtida.


Ofte skjer dette i samarbeid med andre. Samarbeid og gjensidige forpliktelser. I et lokalsamfunn er vi gjensidig avhengig av hverandre. Idrettsrådet klarlegger dette gjennom sin uttalelse: ”Mosseidretten ser det som svært viktig at idretten, kommunen og næringslivet sammen realiserer og bygger dette betydelige kompetanse- og kraftsenteret.


Melløs Arena er en viktig del av et slikt samarbeid. En viktig del av det som kan skape et helhetlig idrettsmiljø for bredde og topp på Melløs, som en del av et stort kraftsenter i Vansjøregionen. Ikke minst Wang er en del av dette.


Framsynte politikere og samarbeidspartnere valgte i sin tid å tilrettelegge for Idrettens hus, Melløs stadion og Mossehallen, for å nevne noen relevante anlegg. Hvem er det som i dag angrer på Møllebyen selv om det ble avgjort med 20-19? Jeg stemte for. Det var ingen lett avgjørelse å ta – men da, som nå, er dette for meg et valg for framtida.


Mitt valg er å tenke langsiktig ved å gi vår region en ny mulighet til å utvikle seg sosialt og kulturelt. For meg er Melløs Arena et viktig prosjekt for fellesskapet i Vansjøregionen.


Sindre Westerlund Mork – bystyremedlem for Venstre

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design